Przemysł 4.0

Nowa perspektywa finansowa na lata 2021-2027 będzie również ukierunkowana na nowe trendy w nieustannie i dynamicznie zmieniającej się gospodarce. Podążając z duchem czasu bardzo duży nacisk zostanie położony na dofinansowanie projektu wpisujących się w ideę tzw. przemysłu 4.0 (Industry 4.0).

Celem takiego wsparcia będzie przygotowanie małych i średnich przedsiębiorstw, zwykle produkcyjnych, do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 oraz wdrożenia wybranych obszarów działań w zakresie cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji.

Do kosztów kwalifikowalnych zaliczyć można wydatki na:

– usługę polegającą na opracowaniu tzw. mapy drogowej

– usługi doradcze związane z wdrożeniem mapy drogowej

– zakup maszyn i urządzeń koniecznych do wdrożenia wybranego obszaru transformacji

– zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej

Technologie i obszary podlegające takiemu dofinansowaniu:

– Big Data oraz działania związane z analizą danych;

– Roboty przemysłowe;

– Przemysłowy Internet rzeczy;

– Integracja technologii informatycznych i operacyjnych (IT/OT) i tworzenie systemów cyber-fizycznych (CPS);

– Cyberbezpieczeństwo;

– Chmura obliczeniowa;

– Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość;

– Sztuczna inteligencja;

– Blockchain;

– Druk addytywny (druk 3D).

Dofinansowanie będzie udzielania dla:

Małych lub średnich i prawdopodobnie mikro przedsiębiorstw, które:

– prowadzą działalność produkcyjną

– generują w okresie historycznym przychody minimalne wskazane w kryteriach dostępu

– mają opracowaną mapę drogową (plan transformacji firmy w kierunku Przemysłu 4.0).