Blog

Blog

Postępowania ofertowe przy rozliczaniu pozyskanego dofinansowania

Przed przystąpieniem do zamówienia powinno się oszacować jego wartość tj. wysłać maile ze specyfikacją zlecenia/ przedmiotu do potencjalnych wykonawców. Oszacowanie całkowitej kwoty jest niezależne od kwot wpisanych we wniosku o dofinansowanie i niezależnie od nich należy je przeprowadzić. Wskazane w odpowiedzi na wysłane zapytanie przez oferentów kwoty pozwolą na wybór trybu, w którym przeprowadzone zostanie […]