Oferta

Pozyskiwanie dotacji unijnych na realizację projektów

Przez słowo pozyskiwanie rozumie się następujące usługi doradcze:

  • Analiza dostępnych i adekwatnych źródeł dofinansowania konkretnego zamierzenia projektowego
  • Wybór odpowiedniego źródła dofinansowania oraz wstępna optymalizacja projektu pod kątem obowiązujących kryteriów oceny wniosków o dofinansowanie
  • …………………………………………………………..

Zarządzanie projektami i rozliczanie projektów

……………………………………………………