Inwestycje

Przed nami nowa perspektywa finansowa na lata 2021-2027, a w niej nowe możliwości dla firm mikro, małych i średnich planujących realizacje swoich zamierzeń inwestycyjnych w celach rozwojowych. 

W ramach projektów inwestycyjnych zazwyczaj kosztami kwalifikowalnymi są wydatki  m.in. na: 

– zakup środków trwałych 

– zakup wartości niematerialnych i prawnych 

– zakup środków transportu (opcjonalnie)

– zakup materiałów i prac budowlanych 

– usługi doradcze 

– itp.

Obszary podlegające możliwości uzyskania dofinansowania na inwestycje to m.in.:

– wdrażanie nowych i innowacyjnych technologii, procesów, produktów i/lub usług

– wdrażanie rozwiązań wpisujących się w koncepcje tzw. Przemysłu 4.0 

– informatyzacja i cyfryzacja przedsiębiorstw i instytucji 

– efektywność energetyczna, zielona energia oraz szeroko pojęta elektromobilność 

– turystyka, gastronomia, sport i rekreacja 

– i inne