Design

Niezwykle popularnym naborem w minionej perspektywie finansowej 2014-2020 okazał się tzw. „Design dla przedsiębiorców”, który prawdopodobnie doczeka się nowej odsłony w ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027. 

Celem takiego rodzaju wsparcia jest dofinansowanie projektów polegających na opracowaniu nowego lub ulepszonego projektu wzorniczego, którego efektem będzie wdrożenie na rynek innowacji produktowej oraz dofinansowanie niezbędnej do jej wdrożenia inwestycji. Innowacja produktowa ma zaspokoić specyficzne potrzeby określonych grup odbiorców, często również osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi i poznawczymi).

Do kosztów kwalifikowalnych zaliczyć można wydatki na:

– usługi dotyczące profesjonalnego procesu wzorniczego, w tym: usługi audytu wzorniczego i otoczenia rynkowego

– usługi przygotowania strategii opracowania nowego projektu wzorniczego

– usługi prototypowania i testów, z wyłączeniem zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych służących zbudowaniu prototypu oraz jego przetestowania

– usługi doradcze w zakresie wdrożenia nowego lub ulepszonego produktu, z wyłączeniem usług doradczych, które mają charakter ciągły i okresowy, jak również związanych ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorcy, takimi jak usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama

– realizację inwestycji (wdrożenia), w tym:

– zakup środków trwałych służących wdrożeniu nowego lub ulepszonego produktu

– zakup patentów, licencji, know-how służących wdrożeniu nowego lub ulepszonego produktu