ROBOGRANT – PARP

Dotacja dla branży meblarskiej

Zgodnie z informacją prasową już niebawem Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosi konkurs “Robogrant”, którego nabór ma się rozpocząć jeszcze w 2022 roku. Konkurs ten będzie dedykowany firmom o PKD 31 (Produkcja mebli), które potrzebują zwiększenia poziomu robotyzacji w swoim przedsiębiorstwie.

Robogrant to kolejny bezzwrotny instrument finansowy wpierający robotyzację przedsiębiorstw. Firmy produkcyjne będą miały możliwość uzyskania nawet 850 tys. zł. dofinansowania na zakup urządzeń i oprogramowania związanego z robotyzacją zakładu produkcyjnego. Dofinansowanie skierowane jest do firm produkujących meble.

Co można dofinansować?

Katalog kosztów kwalifikowanych będzie dotyczył zakupu robotów przemysłowych oraz oprogramowania niezbędnego do robotyzacji zakładu produkcyjnego. W katalogu kosztów możemy spodziewać się dofinansowania na zakup:

  • robotów przemysłowych
  • maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów funkcjonalnie z nimi związanych
  • maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, służących zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy
  • maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych, w szczególności czujników i kamer,
  • urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych oraz
  • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych
  • koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych

Dotacje na roboty

Instrumenty takie jak Ulga na robotyzację lub planowany „Robogrant” potwierdzają trend wsparcia w zakresie automatyzacji i robotyzacji procesów. Wszystko na celu ma zwiększenie efektywności i wydajności przedsiębiorstw a w rezultacie wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Rosnące ceny mediów mogą powodować, że firmy będą prześcigać się w efektywnym zarządzaniu kosztami produkcji.